تبلیغات
ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز - جلسه مشترک ستاداقامه نمازاستان لرستان-دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری استان لرستان و کانون تخصصی نماز استان لرستان برگزارگردید

ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز
 
دراین جلسه که جهت تقویت کانون تخصصی نماز استان لرستان برگزارشد حجت الاسلام علیرضامرادی دبیرستاداقامه نمازشهرستان الیگودرز و مدیرکانون تخصصی نمازاستان لرستان وآقای لطیفیان مسئول فرهنگی ستاد اقامه نماز استان و آقای ابدالی مسئول اموزش دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری  استان لرستان حضورداشتند. که پس از بحث و گفتگو مقررگردید ستاداقامه نماز حمایت محتوایی و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری حمایت مالی را از کانون تخصصی نماز داشته باشندنوشته شده در تاریخ شنبه 10 آبان 1393 توسط ستاداقامه نماز شهرستان الیگودرز
تمامی حقوق مطالب برای ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز محفوظ می باشد