تبلیغات
ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز - نمرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی توانمندسازی بانوان نسبت به امرنماز

ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز
 
به جای سه رقم وسط شماره همراه شما عدد صفر نوشته شده است
نمرات خودرا براساس 4رقم آخرشناسایی کنید

تلفن

نمره

 

06640001183

5/12

40شماره شناسنامه

75/12

09390006291

12

09360006047

12

06640008825

13

09390008650

10

09160003657

25/13

09160002523

13

09390004184

75/13

09360005293

5/13

09160000787

5/14

09160005591

15

09350006564

5/15

09390006149

14

09160006961

75/16

09350003156

25/16

09350008004

16

09160000862

5/15

09010006722

25/16

09160005771

17

09390007669

5/10

09160008711

15

09160008749

13

09190002433

14

09160004133

16

09160001619

20

06640000370

17

0916000818

5/17

09160007081

20


شرکت کنندگان در "دوره توانمندسازی بانوان نسبت به امرنماز" میتوانندجهت دریافت گواهی خوداز روزسه شنبه94/3/19  با در دست داشتن کارت شناسایی از ساعت 9صبح الی 12:30به ستاد اقامه نماز مراجعه فرمایند

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 خرداد 1394 توسط ستاداقامه نماز شهرستان الیگودرز
تمامی حقوق مطالب برای ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز محفوظ می باشد