تبلیغات
ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز - نمرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز اعلام گردید

ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز
 
به جای سه رقم وسط شماره همراه شما عدد صفر نوشته شده است
نمرات خودرا براساس 4رقم آخرشناسایی کنید

ردیف

شماره تلفن همراه

امتیازآزمون

1

09160001152

16/50

2

09180001939

20

3

09160007105

20

4

09330007498

16

5

09300003250

15/75

6

09300005613

20

7

09160000518

14/75

8

09160003475

17/25

9

09160001391

19/25

10

09160001764

19/25

11

09160005946

18/25

12

09390007865

17

13

09160000458

19/25

14

09160000995

20

15

09160000191

19

16

09160008493

19

17

09300002745

19/50

18

09370007209

16

19

09160005184

14

20

09160006672

20

21

09160003296

18

22

09160005277

19/50

23

09163000347

15

24

09160000784

15

25

09160000998

16

26

09130007619

19/50

27

09160006606

19/25

28

09160006606

15/25

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1394 توسط ستاداقامه نماز شهرستان الیگودرز
تمامی حقوق مطالب برای ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز محفوظ می باشد