تبلیغات
ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز

ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز
 
در تاریخ 93/11/01جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه فدک  توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردیدنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/11/01جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه ویلیام رضوی  توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردید
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/30جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه مرحوم عبداله کاظمی توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردید


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/30جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه پسرانه شهیدسمیه  توسط خانم سهرابی برگزار گردیدنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/30جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه پسرانه ابوریحان  توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردیدنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/30جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه پسرانه شهیدمفتح  توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردید

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/29  جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه دخترانه شهید مطهری توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردید
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
در تاریخ 93/10/29  جلسه گفتمان نماز شناسی ویژه نوجوانان در مدرسه پسرانه شهید رجایی توسط مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان حجت الاسلام  مرادی برگزار گردیدنوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
دومین دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز بعدازامتحانات مدارس در مقاطع اول و دوم متوسطه تحصیلی برگزارمیگرددنوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
کارگاه آموزش وتوانمندسازی والدین وارتقاء سطح بانوان نسبت به فلسفه آداب وبرکات نمازبرگزارمیگرددنوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 دی 1393 توسط حجت الاسلام علیرضا مرادی
(تعداد کل صفحات:7)      1   2   3   4   5   6   7  
تمامی حقوق مطالب برای ستاد اقامه نماز شهرستان الیگودرز محفوظ می باشد